Opatření rektora UK č. 3/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. únor 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 3


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice se studijním oborem Dvouoborové studium v kombinacích se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou,

  • v magisterském studijním programu Učitelství pro SŠ se studijním oborem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ v prezenční formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. března 2006.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. června až 30. června 2006.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2006.V Praze dne 25. ledna 2006


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Opatření rektora UK č. 3/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám