Opatření rektora UK č. 36/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.

1. Ze správy Právnické fakulty se tímto opatřením vyjímají následující nemovitosti v katastrálním území Břevnov, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 214

  • pozemek parc. č. 3540/2, o výměře 3 791 m², zeleň

  • pozemek parc. č. 3610/5, o výměře 1196 m², ostatní komunikace

  • pozemek parc. č. 3542/2, o výměře 385 m², ostatní komunikace

  • pozemek parc. č. 3765/8, o výměře 66 m², ostatní komunikace

  • pozemek parc. č. 3540/3, o výměře 1 942 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s číslem popisným 2034, objekt občanské vybavenosti

II.

  1. Tímto opatřením se ruší dosavadní opatření rektora ke správě nemovitého majetku č. 5/2006 a č. 1/2012.


III.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám