Opatření rektora č. 52/2017

Název:

Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

K provedení:

čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2017

[zrušeno OR č. 57/2021]


[Doplněno Dodatkem č. 1 – dle OR č. 65/2017 - změny zde v textu označeny]

[Doplněno Dodatkem č. 2 - dle OR č. 42/2018]

[Doplněno Dodatkem č. 3 - dle OR č. 20/2019]

[Doplněno Dodatkem č. 4 - dle OR č. 40/2019 (zde k dispozici poslední úplné znění)]

[Doplněno Dodatkem č. 5 - dle OR č. 22/2020 (zde k dispozici poslední úplné znění)]


Opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku

Hlava I. - Evangelická teologická fakulta


I.

Do správy Evangelické teologické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18:


  • pozemek parc. č. 879, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 646,

  • pozemek parc. č. 878/2, zastavěná plocha a nádvoří.


Hlava II. - Husitská teologická fakulta

Do správy Husitské teologické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Žižkov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 37:


  • pozemek parc. č. 1961, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1305.


Hlava III. - Právnická fakulta


I.

Do správy Právnické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 8:


  • pozemek parc. č. 990, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 901,

  • pozemek parc. č. 1008, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1009, ostatní plocha.


Hlava IV. - 1. lékařská fakulta

I.

Do správy 1. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18:


  • pozemek parc. č. 1421, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2048,

  • pozemek parc. č.  1521, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1522, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2039,

  • pozemek parc. č.  1558, ostatní plocha

  • pozemek parc. č.  1559, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1560, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2028,

  • pozemek parc. č.  1561, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 1562, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2049,

  • pozemek parc. č. 1563, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2029,

  • pozemek parc. č. 1656, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č.  1657, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1658, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 497,

  • pozemek parc. č.  1659, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č.  1677, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1678, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1660,

  • pozemek parc. č.  1679, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1890, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 478,

  • pozemek parc. č.  1891, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1892, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1563,

  • pozemek parc. č.  1893, ostatní plocha.


Hlava V. - 2. lékařská fakulta


I.

Do správy 2. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:

 • v katastrálním území Motol, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 50:


  • pozemek parc. č. 56/25, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e. – v části kotelny

  • pozemek parc. č. 405/21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/24, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/27, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/28, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 405/29, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 311.


Hlava VI. - 3. lékařská fakulta

I.

Do správy 3. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18:


  • pozemek parc. č. 1520, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 458.


II.

 • v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 37:


  • pozemek parc. č.  3986/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3987, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2411.


Hlava VII. - Lékařská fakulta v Plzni

Do správy Lékařské fakulty v Plzni se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, na listu vlastnictví 10430:


  • pozemek parc. č. 10117, zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova č.p. 657

  • pozemek parc. č. 10118, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 654

  • pozemek parc. č. 10119, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 10120, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 11330/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11330/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 703,

  • pozemek parc. č. 11330/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11330/7, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11330/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11549/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11549/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11549/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11549/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11549/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11549/7, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11549/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11549/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11580, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 517,

  • pozemek parc. č. 11581, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11582, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11583, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11584, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 585,

  • pozemek parc. č. 11585, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11586/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11586/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11586/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11587/1, zahrada,

  • pozemek parc. č. 11588, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 538,

  • pozemek parc. č. 11589, zahrada,

  • pozemek parc. č. 11590, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 474,

  • pozemek parc. č. 11641/1, orná půda,

  • pozemek parc. č. 11643, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 11644, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/1, orná půda,

  • pozemek parc. č. 11645/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e. ,

  • pozemek parc. č. 11645/20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e. ,

  • pozemek parc. č. 11645/21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1655 ,

  • pozemek parc. č. 11645/22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 11645/23, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/24, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/25, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/26, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/27, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/28, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/29, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/30, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/31, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/32, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/33, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/34, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/35, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/36, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/37, orná půda,

  • pozemek parc. č. 11645/39, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11645/40, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 11703/4 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba jiného vlastníka č.p. 992.


Hlava VIII. - Lékařská fakulta v Hradci Králové

Do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3094


  • pozemek parc. č. st. 235, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 91,

  • pozemek parc. č. st. 1033, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 870.

  • pozemek parc.č. 239/144, ostatní plocha.


II.

 • v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 22015:


  • stavbu bez č.p. nebo č. e. na pozemku jiného vlastníka parc. č. st. 3528,

  • pozemek parc. č. 725/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 725/38, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 725/52, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 725/53, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 725/180, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 725/190, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 728, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 730/2, orná půda,

  • pozemek parc. č. st. 3768, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2089.


Hlava IX. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3094:


  • pozemek parc. č. 201/14, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 201/17, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 201/19, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 201/20, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 1697, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 1793, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • stavbu bez č.p. nebo č.e. na pozemku jiného vlastníka parc. č. st. 1943,

  • stavbu č.p. 1203 na pozemku jiného vlastníka parc. č. st. 1587.

  • pozemek parc.č. st. 1907, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova  bez č.p. nebo č.e.


II.

 • v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3985:


  • pozemek parc. č. 376/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 410/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 535, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • stavbu č.p. 683 na pozemku jiného vlastníka parc. č. st. 1376/1 a parc. č. st. 1376/3.


III.

 • v katastrálním území Třebeš, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 21903:


  • pozemek parc. č. 170/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 170/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 201/35, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 170/5, ostatní plocha, [doplněno dle OR č. 65/2017]

  • spoluvlastnický podíl id. ¼ na pozemku parc. č. 166/11. [doplněno dle OR č. 65/2017]


Hlava X. - Filozofická fakulta

Do správy Filozofické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18:


  • pozemek parc. č. 485, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1036,

  • pozemek parc. č. 152, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 986,

  • pozemek parc. č. 153, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 985.


II.

 • v katastrálním území Josefov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 5:


  • pozemek parc. č. 34, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1.


III.

 • v katastrálním území Mělník, obec Mělník, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví 8489:


  • pozemek parc. č. 2403/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 774.


Hlava XI. - Přírodovědecká fakulta

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18:


  • pozemek parc. č. 1411, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1412, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba jiného vlastníka bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1413/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1413/2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba  jiného vlastníka bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 1416, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1422, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2038,

  • pozemek parc. č. 1424, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2030,

  • pozemek parc. č. 1524/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1425, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1427/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1434/1, orná půda,

  • pozemek parc. č. 1434/2, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. 1434/3, vodní plocha,

  • pozemek parc. č. 1434/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.e. 12,

  • pozemek parc. č. 1434/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1548, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1556/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2078,

  • pozemek parc. č. 1580, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1581/1, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1581/2, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1584, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 1585, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 433,

  • pozemek parc. č. 1586, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1588, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1589, zahrada,

  • pozemek parc. č. 1590/1, zahrada,

  • pozemek parc. č. 1590/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1590/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1591, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1594,

  • pozemek parc. č. 1592, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1965.


II.

 • v katastrálním území Podolí, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1364:


  • budova bez č.p. nebo č.e. která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.č. 2031/3, LV 673.


III.

 • v katastrálním území Tchořovice, obec Tchořovice, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví 397:


  • pozemek parc. č. st. 85, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 71,

  • pozemek parc. č. st. 86, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


IV.

 • v katastrálním území Horusice, obec Veselí nad Lužnicí, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví 22:


  • pozemek parc. č. st. 132, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 56,

  • pozemek parc. č. 3188, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3189, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3190, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3208, ostatní plocha.


V.

 • v katastrálním území Velemín, obec Velemín, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví 7:


  • pozemek parc. č. st. 135, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 142,

  • pozemek parc. č. 602/2, zahrada.


VI.

 • v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví 12255:


  • pozemek parc. č. 4008/113, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.


VII.

 • v katastrálním území Rejvíz, obec Zlaté Hory, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na listu vlastnictví 7:


  • pozemek parc. č. st. 78, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 77,

  • pozemek parc. č. st. 89, zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 83,

  • pozemek parc. č. 92/2, orná půda,

  • pozemek parc. č. 229/3, zahrada.


Hlava XII. - Matematicko-fyzikální fakulta

Do správy Matematicko-fyzikální fakulty se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 13:


  • pozemek parc. č. 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2.


II.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 18:


  • pozemek parc. č. 1434/4, zahrada,

  • pozemek parc. č. 1434/5, jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 1435, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1436, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2027,

  • pozemek parc.č. 1523/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1523/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2098,

  • pozemek  parc.č. 1523/4, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1524/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1524/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1524/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2026,

  • pozemek parc. č. 2467/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2467/2, ostatní plocha.


III.

 • v katastrálním území Karlín, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 13:


  • pozemek parc. č. 294/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 49.

  • pozemek parc.č. 294/4, zastavěná plocha a nádvoří,

  • stavba technického vybavení bez č.p. nebo č.e., která stojí na pozemku parc.č. 294/4.


IV.

 • v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1851


  • pozemek parc. č. 404/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 404/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 404/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 747,

  • pozemek parc. č. 404/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/15, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 404/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 404/20, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/21, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před povodní,

  • pozemek parc. č. 404/22, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před povodní,

  • pozemek parc. č. 404/23, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před povodní,

  • pozemek parc. č. 404/24, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před povodní,

  • pozemek parc. č. 404/25, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před povodní,

  • pozemek parc. č. 404/26, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/27, zastavěná plocha a nádvoří, stavba jiného vlastníka na pozemku - vodní dílo, hráz k ochraně nemovitosti před povodní.


Hlava XIII. - Pedagogická fakulta

Do správy Pedagogické fakulty se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18:


  • pozemek parc. č. 993, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 208.


II.

 • v katastrálním území Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, na listu vlastnictví č. 5102:


  • pozemek parc. č. st. 951, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 915,

  • pozemek parc. č. st. 1781, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 1818, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1864,

  • pozemek parc. č. st. 2020, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č. ev.,

  • pozemek parc. č. 1249/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1249/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1254, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1256/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1256/3, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 1265/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/7, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/12, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1265/13, ostatní plocha.


Hlava XIV. - Fakulta sociálních věd

Do správy Fakulty sociálních věd se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Staré Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8:


  • pozemek parc. č. 263/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 995.


II.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18:


  • pozemek parc. č. 88, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1606.


Hlava XV. - Fakulta tělesné výchovy a sportu

Do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Malá Strana, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 13:


  • pozemek parc. č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 468.


II.

 • v katastrálním území Veleslavín, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 321:


  • pozemek parc. č. 302/5, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/7, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/28, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 269,

  • pozemek parc. č. 302/103, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 302/104, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/105, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/106, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 302/107, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 302/97, ostatní plocha.


III.

 • v katastrálním území Troja, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1081:


  • pozemek parc. č. 1618/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1625/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1625/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 789.


IV.

 • v katastrálním území Plavsko, obec Plavsko, zapsané na Katastrálním úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 35:


  • pozemek parc. č. st. 96, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 89,

  • pozemek parc. č. st. 284, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo e.,

  • pozemek parc. č. st. 293, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo e.,

  • pozemek parc. č. st. 294, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 295, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 296, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 297, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 298, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 299, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 300, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 301, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 302, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 303, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 304, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 305, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 306, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 307, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. st. 308, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 2818, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2844, ostatní plocha.


V.

 • v katastrálním území Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 863:


  • pozemek parc. č. 217/7, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 217/8, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 217/9, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 217/12, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 217/13, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 34.


VI.

 • v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, vedené Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 160:


  • pozemek parc. č. st. 83, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 79,

  • pozemek parc. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. st. 199, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba jiného vlastníka bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 300/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 300/24, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 300/25, trvalý travní porost,

  • pozemek parc. č. 300/26, trvalý travní porost.


Hlava XVI. - Fakulta humanitních studií

Do správy Fakulty humanitních studií se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1851:


  • pozemek parc. č. 493/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2137,

  • pozemek parc. č. 4110/3, ostatní plocha.


Hlava XVII. - Ústav jazykové a odborné přípravy

Do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy se svěřují následující nemovitosti:


I.

 • v katastrálním území Vyšehrad, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 38:


  • pozemek parc. č. 40, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 29,

  • pozemek parc. č. 41, ostatní plocha.


II.

 • v katastrálním území Hostivař, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1548:


  • pozemek parc. č. 2416/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1448,

  • pozemek parc. č. 2416/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1452,

  • pozemek parc. č. 2416/10, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1453,

  • pozemek parc. č. 2416/40, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/41, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/42, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/43, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/55, ostatní plocha.


III.

 • v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 2493


  • pozemek parc. č. st. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1,

  • pozemek parc. č. st. 1/3, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. 2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 4, zahrada,

  • pozemek parc. č. st. 1998, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 77,

  • pozemek parc. č. st. 1999, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1065,

  • pozemek parc. č. 2000/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 2000/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 4967/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 4967/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 4967/42, ostatní plocha.


IV.

 • v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 30:


  • pozemek parc. č. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 4,

  • pozemek parc. č. 40/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 40/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 40/6, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 46, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1,

  • pozemek parc. č. 47, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 48, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 3,

  • pozemek parc. č. 49, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 50, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 51, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 52/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 52/2, ostatní plocha.


V.

 • v katastrálním území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 311:


  • pozemek parc. č. 99/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 133/81, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 363, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 333,

  • pozemek parc. č. st. 392, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 390,

  • pozemek parc. č. st. 393, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 389,

  • pozemek parc. č. st. 1395, zastavěná plocha a nádvoří.


VI.

 • v katastrálním území Dobruška, obec Dobruška, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na listu vlastnictví č. 643:


  • pozemek parc. č. 182/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 777,

  • pozemek parc. č. 182/4, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 182/6, ostatní plocha.


Hlava XVIII. - Koleje a menzy

I.

 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18:


  • pozemek parc. č. 186, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1663,

  • pozemek parc. č. 935, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 144,

  • pozemek parc. č. 1556/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1556/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 1556/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1557, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.e. 7.


II.

 • v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 37:


  • pozemek parc. č.  1020, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1018, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1982.


III.

 • v katastrálním území Žižkov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 37:


  • pozemek parc. č. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1499,

  • pozemek parc. č. 1301/2, zastavěná plocha nádvoří,

  • pozemek parc. č. 1301/3 zastavěná plocha nádvoří,

  • pozemek parc. č. 1304/3, zastavěná plocha nádvoří,

  • pozemek parc. č. 1305/2, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez č.p. nebo č.e.


IV.

 • v katastrálním území Střešovice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 866:


  • pozemek parc. č. 736, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 682,

  • pozemek parc. č. 737, ostatní plocha.


V.

 • v katastrálním území Břevnov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 214:


  • pozemek parc. č. 594/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2303,

  • pozemek parc. č. 604/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 35,

  • pozemek parc. č. 605/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba  jiného vlastníka bez č.p. nebo č.e.

  • pozemek parc. č. 605/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3022/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3022/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1925,

  • pozemek parc. č. 3022/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1926,

  • pozemek parc.č. 3022/13, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3481/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1927,

  • pozemek parc. č. 3483/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1928,

  • pozemek parc. č. 3496/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1929,

  • pozemek parc. č. 3498, ostatní plocha,

  • pozemek parc.č. 3542/3, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 3544/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3544/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3544/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3544/4, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3545, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3546, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3549/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3549/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1930,

  • pozemek parc. č. 3552/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1931,

  • pozemek parc. č. 3555, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3566/3, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3564/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1932,

  • pozemek parc.č. 3572/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1933,

  • pozemek parc. č. 3576/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1934,

  • pozemek parc. č. 3664/21, ostatní plocha.


VI.

 • v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1851:


  • pozemek parc. č. 438, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 493/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2135,

  • pozemek parc. č. 493/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2136,

  • pozemek parc. č. 493/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 525, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 526, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 527, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 529, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 532, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 533/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 3978, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 4110/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 4110/2, ostatní plocha.


VII.

 • v katastrálním území Hostivař, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 1548:


  • pozemek parc. č. 2416/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1446,

  • pozemek parc. č. 2416/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1447,

  • pozemek parc. č. 2416/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1449,

  • pozemek parc. č. 2416/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1450,

  • pozemek parc. č. 2416/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1505,

  • pozemek parc. č. 2416/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1451,

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/18,

  • pozemek parc. č. 2416/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p.1144,

  • pozemek parc. č. 2416/20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

  • pozemek parc. č. 2416/21, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/22, ostatní plocha,

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/23,

  • budova bez č.p. nebo č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/29,

  • pozemek parc. č. 2416/38, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/69, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/72, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/31, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/33, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/35, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/36, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/37, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/39, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/44, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/45, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/47, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/48, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/49, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/50, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/51, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/52, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/56, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/57, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/58, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/59, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/60, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/61, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/62, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2416/92, ostatní plocha,

  • podzemní stavba se samostatným účelovým určením, která není součástí pozemku – kryt civilní obrany, v pozemcích parc. č. 2416/35, parc. č. 2416/46 a parc. č. 2416/14,

  • stavba transformační stanice stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2416/78,

  • pozemek parc. č. 2757/3, ostatní plocha.


VIII.

 • v katastrálním území Dolní Měcholupy, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 966:


  • pozemek parc. č. 658/4, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 658/8, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 658/9, ostatní plocha.


IX.

 • v katastrálním území Kunratice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní  město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 2009:


  • spoluvlastnický podíl id. ½ budovy č.p. 953 stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 957/1.

 • v katastrálním území Kunratice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 2008:


  • pozemek parc. č. 2588/14, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 954.


X.

 • v katastrálním území Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, na listu vlastnictví č. 5102:


  • pozemek parc. č. st. 1109, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1425,

  • pozemek parc. č. st. 1901, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. 1246/3, ostatní plocha.


XI.

 • v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 3094:


  • pozemek parc. č. 214/2, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/9, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/13, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/14, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/15, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/16, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/17, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/18, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/20, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/26, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/27, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/28, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 214/31, ostatní plocha,

  • pozemek parc.č. 214/32, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. st. 1337/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1145,

  • stavbu č.p. 1145, která stojí na pozemku parc. č. 1337/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1337/2,

  • pozemek parc. č. st. 1338/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1146,

  • stavbu č.p. 1146, která stojí na pozemku parc. č. 1338/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1338/2,

  • pozemek parc. č. st. 1339/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1147,

  • stavbu č.p. 1147, která stojí na pozemku parc. č. 1339/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1339/2,

  • pozemek parc. č. st. 1340/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1148,

  • stavbu č.p. 1148, která stojí na pozemku parc. č. 1340/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1340/2,

  • pozemek parc. č. st. 1341/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 1149,

  • stavbu č.p. 1149, která stojí na pozemku parc. č. 1341/1, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pozemku jiného vlastníka parc. č. 1341/2.


XII.

 • v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 22015:


  • pozemek parc. č. 2299, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1136,

  • pozemek parc. č. 2300, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1137.


XIII.

 • v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, na listu vlastnictví 10430:


  • pozemek parc. č. 11700/115, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 915,

  • budova č.p. 2428 stojící na pozemku jiného vlastníka parc. č. 8135/13 a na pozemku parc. č. 8135/38, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy,

  • pozemek parc. č. 8135/38, zastavěná plocha a nádvoří.


XIX.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy.

 2. Tímto opatřením se ruší:


  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Husitské teologické fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Právnické fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy 1. lékařské fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy 3. lékařské fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Lékařské fakultě v Plzni ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Lékařské fakultě v Hradci Králové ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Farmaceutické fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Filozofické fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Matematicko-fyzikální fakultě ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Fakultě sociálních věd ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Fakultě tělesné výchovy a sportu ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy Ústavu jazykové a odborné přípravy ze dne 31.05.1999,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku č.6a/2001 ze dne 23.03.2001,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 29/2008 ze dne 31.10.2008,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 6/2011 ze dne 16.05.2011,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 5/2013 ze dne 28.02.2013,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 1/2014 ze dne 06.01.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 31/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 32/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 33/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 34/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 35/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 36/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 37/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 38/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 39/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 40/2014 ze dne 30.10.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 43/2014 ze dne 28.11.2014,

  • Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy č. 3/2015 ze dne 14.01.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy č. 19/2015 ze dne 02.05.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitostí Matematicko-fyzikální fakultě č. 20/2015 ze dne 02.05.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitostí Evangelické teologické fakultě č. 21/2015 ze dne 02.05.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni č. 30/2015 ze dne 29.05.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty č. 31/2015 ze dne 29.05.2015,

  • Opatření rektora svěření nemovitého majetku do správy Kolejí a menz č. 32/2015 ze dne 29.05.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy č. 41/2015 ze dne 14.07.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové č. 42/2015 ze dne 14.07.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu č. 43/2015 ze dne 14.07.2015,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové č. 7/2016 ze dne 20.04.2016,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Fakulty humanitních studií č. 13/2016 ze dne 10.06.2016,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy č. 14/2016 ze dne 10.06.2016,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty č. 32/2016 ze dne 31.10.2016,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Hradci Králové č. 6/2017 ze dne 23.01.2017,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni č. 7/2017 ze dne 23.01.2017,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni č. 9/2017 ze dne 23.01.2017,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy 2. lékařské fakulty č. 10/2017 ze dne 23.01.2017,

  • Opatření rektora o svěření nemovitého majetku do správy Pedagogické fakulty, 2. lékařské fakulty a Kolejí a menz č. 30/2017 ze dne 03.04.2017.

 3. Toto souhrnné opatření nahrazuje zrušená opatření rektora uvedená v odst. 2. Svěření jimi označených nemovitých věcí v majetku univerzity do správy jednotlivých součástí univerzity bylo v souladu s Pravidly pro správu majetku UK schváleno Akademickým senátem UK vždy před vydáním těchto opatření. 

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.
V Praze dne 30. června 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 4. leden 2022 11:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám