Opatření rektora č. 22/2020

Název:

Dodatek č. 5 k Opatření rektora č. 52/2017

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Gestor:

Právní odbor RUK

Účinnost:

1. června 2020

[zrušeno OR č. 57/2021]


Dodatek č. 5 k Opatření rektora č. 52/2017

Čl. 1

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje Opatření rektora č. 52/2017 ze dne 30.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 25.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 24.05.2019 a dodatku č. 4 ze dne 03.12.2019 takto:


I.

v Hlavě XVII. se vypouští čl. IV tohoto znění:


- v katastrálním území Zahrádky u České Lípy, obec Zahrádky, vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 30:

 • pozemek parc. č. 40/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 4,

 • pozemek parc. č. 40/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. 40/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. 40/6, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 46, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1,

 • pozemek parc. č. 47, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 48, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 3,

 • pozemek parc. č. 49, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 50, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. 51, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo č.e.,

 • pozemek parc. č. 52/1, ostatní plocha,

 • pozemek parc. č. 52/2, ostatní plocha.


Dosavadní čl. V. se nově čísluje jako čl. IV.


Čl. 2

 1. Ostatní ustanovení Opatření rektora č. 52/2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 zůstávají beze změny.

 2. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 29. května 2020.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2020.V Praze dne 29. května 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení


Příloha:

Úplné znění 52/2017 ve znění dodatku č. 5 - úplné znění

Poslední změna: 4. leden 2022 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám