Opatření rektora UK č. 8/2006

Název:

Čerpání dovolené akademických pracovníků

K provedení:

Zákoníku práce

Účinnost:

10. duben 2006


Čerpání dovolené akademických pracovníků


Akademickým pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze v pracovněprávní působnosti rektora stanovím povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2006 do 31. 12. 2006. Tato povinnost platí též pro zaměstnance ve vedlejším pracovním poměru.

Odůvodnění:

Podle § 109 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.V Praze dne 7. dubna 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 8/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám