Opatření rektora UK č. 17/2006

Název:

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

2. června 2006


Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

1. Stanovení standardních cen za ubytování na kolejích UK


Na základě čl. 3 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „řád“) a kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK a po projednání Akademickým senátem UK dne 2. června 2006 stanovuji pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK pro akademický rok 2006/07 tyto základní standardní ceny:


Kolej

Kč/den

Jednota

81,0 Kč

Petrská

119,5 Kč

Arnošt

91,5 Kč

Budeč

81,1 Kč

Švehlova

58,8 Kč

Větrník

63,4 Kč

Hvězda

64,6 Kč

Kajetánka

76,9 Kč

Komenského

141,5 Kč

Olbracht

67,0 Kč

Nová

67,8 Kč

Houšťka

67,9 Kč

17.listopad

84,8 Kč

Otava

60,1 Kč

Vltava

60,1 Kč

Hostivař

76,0 Kč

Bolevecká

64,8 Kč

Heyrovského

61,5 Kč

Šafr. pavilon

68,9 Kč

Na Kotli

69,9 Kč

Palachova

64,5 Kč


2. Stanovení koeficientů vyjadřujících typ a úroveň ubytování

Na základě čl. 3 odst. 4 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující typ a úroveň ubytování:


1 lůžkový pokoj

1,25

2 lůžkový pokoj

1

3 lůžkový pokoj

0,8

4 lůžkový pokoj

0,7

5 lůžkový pokoj

0,6

Pokoj se sociálním zařízením

1,15Tyto koeficienty vyjadřující poměr standardní ceny mezi jednotlivými druhy pokojů se použijí vždy v rámci dané koleje tak, aby rozdíl výsledné bilance celkového příjmu za den ubytování realizovaného na všech lůžkách koleje za standardní cenu (oproti stavu, kdy koeficientů není použito) byl nulový a s tím, že u pokoje splňujícího více kritérií se koeficienty násobí; za určující z hlediska počtu jednotlivých typů pokojů se pokládá stav ke dni účinnosti tohoto opatření.3. Stanovení koeficientů vyjadřujících dobu, na kterou je ubytování požadováno


Na základě čl. 3 odst. 5 řádu stanovuji tyto koeficienty vyjadřující dobu, na kterou je ubytování požadováno a skutečně realizováno:


  • ubytování do 7 dnů:2,0

  • do 30 dnů:1,5

  • do 90 dnů*:1,35

  • do 270 dnů*:1,1

  • do 334 dnů:1,0(vč. standardního ubytování na školní rok)

  • 334-364 dnů:0,917**


* od data nástupu na kolej alespoň do 30.6.2006 bez přerušení (minimálně však na    dobu 30 dnů)1,0


** Sleva při celoročním ubytování odpovídá odpuštění platby za posledních 30 dnů ubytování, resp. dalšímu vyrovnání při změně ceny během ubytování.


Realizovaná standardní cena za ubytování pro akademický rok 2006/07 bude vycházet z ceny vzniklé ze základní standardní ceny (bod 1) upravené podle bodu 2 a násobené zde uvedenými koeficienty.4. Daň z přidané hodnoty


K standardní ceně vzniklé podle předchozích bodů se připočítává daň z přidané hodnoty a popř. místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích zařízeních podle platných právních předpisů.5. Přehled standardních cen


Přehled standardních cen s použitím koeficientů podle bodu 2 a navýšených o DPH je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 2. května 2006

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 17/2006 ve formátu .doc

Příloha opatření 17/2006


Tabulka ke stažení ve formátu xls.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám