Opatření rektora UK č. 7/2006

Název:

Harmonogram akademického roku 2006/2007

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

27. březen 2006


Harmonogram akademického roku 2006/2007


  • 2. října 2006 - zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2006/2007

  • 23. prosince 2006 - 2. ledna 2007 - vánoční prázdniny

  • 19. února 2007 - zahájení letního semestru akademického roku 2006/2007

  • 1. července 2007 - 31. srpna 2007 - letní prázdniny

  • 30. září 2007 - konec akademického roku 2006/2007

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 15. ledna 2007 až 18. února 2007 a zkouškové období letního semestru na období 28. května 2007 až 30. června 2007.

V době od 1. září do 30. září 2007 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

Termín rektorského dne je stanoven na 16. května 2007.


V Praze dne 23. března 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 7/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám