Opatření rektora UK č. 18/2006

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2006


Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

V souladu s čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a po projednání v příslušných orgánech UK s účinností od 1. července 2006 vydávám nový vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK, který je uveden v příloze tohoto opatření. Tento vzor se vztahuje na dlouhodobé a střednědobé ubytování studentů v akademickém roce 2006/2007.


V Praze dne 30. června 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 18/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám