Opatření rektora UK v roce 2011

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2011

Statut komise pro přidělování startovacích bytů

[zrušeno OR č. 34/2018]

Čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 31/2009)

7. 2. 2011

PO

2/2011

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2011

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2011

3/2011

Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 15/2015]

[změněno OR č. 11/2017]

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

28. 3. 2011

4/2011

Harmonogram akademického roku 2011/12

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

13. 4. 2011

5/2011

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 47/2017]

čl. 36a odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

12. 4. 2011

6/2011

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

16. 5. 2011

7/2011

Změna Opatření rektora č. 35/2007

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

1. 6. 2011

8/2011

Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010

[zrušeno OR č. 15/2019]

Čl. 18a odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

1. 6. 2011

ÚVT

9/2011

Zásady Univerzitních výzkumných center

[změněno OR č. 15/2013]

[zrušeno OR č. 43/2017]

-

12. 8. 2011

10/2011

Vyhlášení 1. ročníku soutěže univerzitních výzkumných center UK (rok 2012)

[zrušeno OR č. 44/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

15. 8. 2011

11/2011

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2012/2013

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 8. 2011

12/2011

Změna Opatření rektora č. 16/2006

Čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené se studiem

1. 10. 2011

13/2011

Vyhlášení 3. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2012)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

4. 10. 2011

14/2011

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

10. 10. 2011

15/2011

Vyhlášení 9. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2012)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

16/2011

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2011/2012

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

17/2011

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2011/2012

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

18/2011

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/2012

-

10. 10. 2011

19/2011

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2012

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


30. 11. 2011

20/2011

Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 8/2013]

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. 1. 2012

21/2011

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2012


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám