Opatření rektora UK v roce 2011

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2011

Statut komise pro přidělování startovacích bytů

[zrušeno OR č. 34/2018]

Čl. 3 odst. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 31/2009)

7. 2. 2011

PO

2/2011

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2011

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2011

3/2011

Soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 15/2015]

[změněno OR č. 11/2017]

[zrušeno OR č. 59/2017]

-

28. 3. 2011

4/2011

Harmonogram akademického roku 2011/12

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

13. 4. 2011

5/2011

Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 47/2017]

čl. 36a odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy

12. 4. 2011

6/2011

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

16. 5. 2011

7/2011

Změna Opatření rektora č. 35/2007

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

1. 6. 2011

8/2011

Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010

[zrušeno OR č. 15/2019]

Čl. 18a odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

1. 6. 2011

ÚVT

9/2011

Zásady Univerzitních výzkumných center

[změněno OR č. 15/2013]

[zrušeno OR č. 43/2017]

-

12. 8. 2011

10/2011

Vyhlášení 1. ročníku soutěže univerzitních výzkumných center UK (rok 2012)

[zrušeno OR č. 44/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

15. 8. 2011

11/2011

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2012/2013

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. 8. 2011

12/2011

Změna Opatření rektora č. 16/2006

Čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené se studiem

1. 10. 2011

13/2011

Vyhlášení 3. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2012)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

4. 10. 2011

14/2011

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy

10. 10. 2011

15/2011

Vyhlášení 9. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2012)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

16/2011

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2011/2012

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

17/2011

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2011/2012

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

10. 10. 2011

18/2011

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/2012

-

10. 10. 2011

19/2011

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2012

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021


30. 11. 2011

20/2011

Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[změněno OR č. 8/2013]

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. 1. 2012

21/2011

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2012


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 21. leden 2020 14:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám