Opatření rektora UK č. 10/2011

Název:

Vyhlášení 1. ročníku soutěže univerzitních výzkumných center UK (rok 2012)

K provedení:

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

15. srpna 2011

[zrušeno OR č. 44/2017]


Vyhlášení 1. ročníku soutěže univerzitních výzkumných center UK (rok 2012)


Čl. 1

Podávání projektů


  1. Projekty univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“nebo „centrum“) se podávají v písemné i elektronické podobě, na formulářích, které budou počínaje dnem 5. září 2011 k dispozici na www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/UNCE“; na téže adrese budou k dispozici další informace a metodické materiály.

  2. Projekty UNCE se v písemné podobě podávají na rektorát UK, odbor vědy a výzkumu, s označením „Projekt UNCE“ a v elektronické podobě se zasílají na adresu .

  3. Projekty UNCE lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 19. září 2011.

  4. Lhůta pro podání projektů UNCE je stanovena na 14. října 2011.Čl. 2

Zveřejnění výsledků soutěže UNCE a zahájení činnosti center


  1. Výsledky 1. ročníku soutěže UNCE budou zveřejněny nejpozději 7. prosince 2011.

  2. Centra, jejichž projekty byly uděleny, zahájí činnost ke dni 1. ledna 2012.Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení


  1. Termíny a další náležitosti předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků, průběžných a závěrečných zpráv se stanoví dodatkem k tomuto opatření.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. srpna 2011.

V Praze dne 12. srpna 2011
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

. doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám