Opatření rektora č. 44/2017

Název:

Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

K provedení:

čl. 7 odst. 4 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

1. června 2017

[zrušeno OR č. 19/2023]


Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

Čl. 1 - Podávání projektů

  1. Návrhy projektů univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“ nebo „centrum“) se předkládají rektorátu UK prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK  http://veda.is.cuni.cz.

  2. Projekty UNCE lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. června 2017.

  3. Lhůta pro podání projektů UNCE je stanovena na 14. srpna 2017.


Čl. 2 - Zveřejnění výsledků soutěže UNCE a zahájení činnosti center

  1. Výsledky 2. kola soutěže UNCE budou zveřejněny nejpozději 16. listopadu 2017.

  2. Schválená centra zahájí činnost ke dni 1. ledna 2018.


Čl. 3 - Společná a závěrečná ustanovení

  1. Termíny a další náležitosti předkládání přehledů vynaložených finančních prostředků, průběžných a závěrečných zpráv se stanoví opatřením rektora.

  2. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 10/2011.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2017.V Praze dne 30. května 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 4. duben 2023 15:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám