Opatření rektora UK č. 6/2011

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

16. května 2011

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.


 1. Do správy Filozofické fakulty se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Nové Město, obec Praha, Opletalova ul. č. 47 a 49:

  • budova č.p. 985 na pozemku parc. č. 153

  • budova č.p. 986 na pozemku parc. č. 152

  • pozemek parc. č. 152, zastavěná plocha a nádvoří

  • pozemek parc. č. 153, zastavěná plocha a nádvoří

 2. Ustanovení čl. II a čl. III Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy svěřeného Filozofické fakultě ze dne 31. 5. 1999 se vztahují, s výjimkou podle odstavce 3, i na nemovitosti uvedené v odstavci 1.

 3. Fakultě se ukládá neuzavírat ve věcech majetku uvedeného v odstavci 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí.II.


 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 25. března 2011.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. května 2011.V Praze dne 16. května 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám