Opatření rektora UK č. 4/2011

Název:

Harmonogram akademického roku 2011/12

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

13. dubna 2011


Harmonogram akademického roku 2011/12

 1. Harmonogram

  - 1. října 2011

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2011/12

  - 23. prosince 2011 - 2. ledna 2012

  vánoční prázdniny

  - 20. února 2012

  zahájení letního semestru akademického roku 2011/2012

  - 2. července 2012 – 2. září 2012

  letní prázdniny

  - 30. září 2012

  konec akademického roku 2011/2012

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S ohledem na ke koordinaci výuky a dále na prostupnost studia se doporučuje, aby

    a. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 19. září 2011 do 25. září 2011 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 13. února 2012 do 19. února 2012 a

    b. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 16. ledna 2012 až 19. února 2012 a zkouškové období letního semestru na období 28. května 2012 až 1. července 2012.

 3. V době od 3. září do 30. září 2012 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

 4. Do 27. dubna 2011 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2011/2012. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 3. května 2011 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.

 5. Termín rektorského dne je stanoven na 16. května 2012.V Praze dne 12. dubna 2011


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám