Opatření rektora UK v roce 2003

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2003

Změna opatření č. 25/2001

čl. 31 odst. 1 písm. d) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

11. 2. 2003

2/2003

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 20/2017]

čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze) a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

3. 3. 2003

3/2003

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

24. 3. 2003

4/2003

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

28. 3. 2003

5/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

31. 3. 2003

6/2003

Harmonogram akademického roku 2003/2004

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2003

7/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek č.2

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2003

8/2003

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2003

9/2003

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2003

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 5. 2003

10/2003

Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu

[zrušeno OR č. 36/2017]

--

29. 5. 2003

11/2003

Doplnění Zásad ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/04

Zásad ubytování na kolejích UK (op. rektora č. 3/2003)

16. 6. 2003

12/2003

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplněno OR č. 6/2006, č. 16/2006, č. 4/2007 a č. 9/2012]

čl. 4 přílohy čl. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 7. 2003

13/2003

Zavedení a používání studentských průkazů na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

1. 9. 2003

14/2003

Stanovení výše kolejného na kolejích Otava a Vltava a stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2003

15/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 10. 2003

16/2003

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2003

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

1. 10. 2003

17/2003

Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2003

18/2003

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004 (1. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 17/2003

9. 12. 2003
Poslední změna: 21. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám