Opatření rektora UK v roce 2003

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2003

Změna opatření č. 25/2001

čl. 31 odst. 1 písm. d) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

11. 2. 2003

2/2003

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 20/2017]

čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze) a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

3. 3. 2003

3/2003

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

24. 3. 2003

4/2003

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

28. 3. 2003

5/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

31. 3. 2003

6/2003

Harmonogram akademického roku 2003/2004

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2003

7/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek č.2

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. 4. 2003

8/2003

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2003

9/2003

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2003

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. 5. 2003

10/2003

Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu

[zrušeno OR č. 36/2017]

--

29. 5. 2003

11/2003

Doplnění Zásad ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/04

Zásad ubytování na kolejích UK (op. rektora č. 3/2003)

16. 6. 2003

12/2003

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplněno OR č. 6/2006, č. 16/2006, č. 4/2007 a č. 9/2012]

čl. 4 přílohy čl. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 7. 2003

13/2003

Zavedení a používání studentských průkazů na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 37/2016]

-

1. 9. 2003

14/2003

Stanovení výše kolejného na kolejích Otava a Vltava a stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. 9. 2003

15/2003

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. 10. 2003

16/2003

Provádění inventarizací majetku a závazků pro rok 2003

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. a Opatření č. 44 Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace č.j. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000 (Finanční zpravodaj 11/2000)

1. 10. 2003

17/2003

Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2003

18/2003

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004 (1. kolo)

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 17/2003

9. 12. 2003
Poslední změna: 10. leden 2024 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám