Opatření rektora UK č. 4/2003

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

28. březen 2003


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003


  A. 

Pobyt hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK

  • zavedení nové disciplíny na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  B. 

Vysílání studentů UK do zahraničí

student doktorského studijního programu a student magisterského studijního programu v prezenční formě, zvláště pak:

  • v návaznosti na reciprocitu

  • s ohledem na dlouhodobou perspektivu výměny

  • prezentace vlastních výsledků výzkumu

Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studia.

  C. 

Studium zahraničních studentů na UK

  • student doktorského studijního programu v prezenční formě

  • návaznost na reciprocitu

Vysílání akademických pracovníků UK do zahraničí jen ve výjimečných případech - nepatří mezi priority.


Termíny pro podání návrhů v roce 2003:

v letním semestru : do 18. dubna

v zimním semestru: do 17. října


V Praze dne 27. března 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám