Opatření rektora UK č. 6/2003

Název:

Harmonogram akademického roku 2003/2004

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červen 2003


Harmonogram akademického roku 2003/2004


  • 29. září 2003 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2003/2004

  • 22. prosince 2003 - 1. ledna 2004 vánoční prázdniny

  • 16. února 2004 zahájení letního semestru

  • 1. července 2004 - 31. srpna 2004 letní prázdniny

  • 3. října 2004 konec akademického roku 2003/2004

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti.

Vzhledem k tomu, že je mezi některými fakultami potřebná dohoda, doporučuje se, aby zkouškové období v zimním semestru probíhalo od 19. ledna do 13. února 2004 a zkouškové období v letním semestru v době od 31. května do 30. června 2004.

V době od 1. září do 30. září 2004 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

Termín rektorského dne je stanoven na středu 12. května 2004.


V Praze dne 15. dubna 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám