Opatření rektora UK č. 12/2003

Název:

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

K provedení:

čl. 4 přílohy čl. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. červenec 2003


Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem


Žádosti studenta o snížení nebo prominutí poplatku spojeného se studiem uvedeného v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. poplatku podle čl. 1 odst. 2 písm. a) příl. č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze), kterému povinnost hradit tento poplatek vznikla započtením délky neúspěšného studia podle první věty § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách resp. čl. 8 odst. 2 písm. b) příl. č. 6 Statutu UK, přičemž toto studium bylo ukončeno v období mezi 1. lednem 1999 a 30. červnem 2001, bude alespoň z části vyhověno.

Ve výše uvedeném případě bude výše poplatku snížena minimálně tak, aby u finančně nejnáročnějších studijních programů nepřesáhla maximální možnou výši tohoto druhu poplatku platnou na Univerzitě Karlově v Praze pro poplatky vyměřené v akademickém roce 2002/2003, tj. 17400 Kč za jeden rok studia.

Toto opatření se vydává s cílem zmírnit poplatkovou povinnost v souvislosti s celkovým zvýšením úrovně poplatků na Univerzitě Karlově od akademického roku 2003/04, a to u těch studentů UK, kterým povinnost hradit poplatek vzniká započtením studia neúspěšně ukončeného v období mezi nabytím účinnosti zákona č. 111/1999 Sb., o vysokých školách a nabytím účinnosti novely tohoto zákona č. 147/2001 Sb., která započítávání neúspěšných studií pro účely posuzování povinnosti hradit poplatky stanovila, a to bez jakýchkoliv přechodných ustanovení.

V Praze dne 14. července 2003


 

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám