Opatření rektora UK č. 8/2003

Název:

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

K provedení:

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. květen 2003


Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty


 1. Cena za stravování v menzách Univerzity Karlovy v Praze se pro studenty (čl. 3 odst. 3 Řádu menzu Univerzity Karlovy v Praze) stanovuje takto:

    a. 

  v menze Sport ve výši 27 Kč za jedno teplé jídlo, v ostatních menzách ve výši 25 Kč za jedno teplé jídlo,

    b. 

  v menze Sport ve výši 15 Kč za jednu snídani, v ostatních menzách ve výši 12 Kč za jednu snídani.

 2. Limity spotřeby potravin na jedno teplé jídlo činí v menze Sport 25 Kč, v ostatních menzách 22 Kč. Limity spotřeby potravin pro přípravu snídaně jsou shodné s cenami v odst. 1 písm. b).

 3. Toto opatření nabývá účinnosti 1. května 2003.V Praze dne 15. dubna 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám