Opatření rektora UK č. 5/2003

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

31. březen 2003


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu

  • v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství se studijním oborem Ošetřovatelství v prezenční formě studia, uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Plzni,

  • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia, uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

  • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia, uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

  • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie v prezenční formě studia, uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou,

  • v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění v prezenční formě studia, uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. červenec 2003.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2003 až 13. září 2003.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. září 2003.

Skutečnost, že uchazeč při přijímací zkoušce nedoloží maturitní vysvědčení, není důvodem pro nepřipuštění k této zkoušce. Omluva z termínu přijímací zkoušky z důvodu konání maturitní zkoušky nebo bakalářské státní závěrečné zkoušky by měla být pokládána za omluvu ze závažných důvodů a uchazeči by mělo být umožněno konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


V Praze dne 31. března 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám