Opatření rektora UK č. 7/2003

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek č.2

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

15. duben 2003


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 - dodatek č.2


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu

  • v doktorském studijním programu Parazitologie v prezenční a kombinované formě studia, uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou,

  • v doktorském studijním programu Psychologie se studijním oborem Lékařská psychologie a psychopatologie v prezenční a kombinované formě studia, uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou,

  • v bakalářském studijním programu Čeština v komunikaci neslyšících se studijním oborem Čeština v komunikaci neslyšících v prezenční formě studia, uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Historické vědy se studijním oborem Klasická archeologie v prezenční formě studia, uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v doktorském studijním programu Filologie se studijním oborem Slovanská filologie v presenční a kombinované formě studia, uskutečňovaném Filozofickou fakultou.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. srpen 2003.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. září 2003 až 30. září 2003.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2003.

Omluva z termínu přijímací zkoušky z důvodu konání státní závěrečné zkoušky by měla být pokládána za omluvu ze závažných důvodů a uchazeči by mělo být umožněno konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


V Praze dne 15. dubna 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám