Opatření rektora UK č. 14/2003

Název:

Stanovení výše kolejného na kolejích Otava a Vltava a stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. září 2003


Stanovení výše kolejného na kolejích Otava a Vltava a stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK


1. Stanovení kolejného na kolejích Otava a Vltava

Na základě projednání v příslušných orgánech UK stanovuji výši kolejného na kolejích Otava a Vltava na Jižním Městě v Praze takto:

 • za lůžko na dvoulůžkovém pokoji na částku 35,90 Kč/den, tj. 1.091,40 Kč/měsíc

 • za lůžko v třílůžkovém pokoji na částku 30,50 Kč/den, tj. 927,20 Kč/měsíc


2. Stanovení režijních cen za ubytování na kolejích UK

Na základě kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK stanovuji tyto režijní ceny pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK:

  a. 

 • 67 Kč / den pro kolej:

 • Jednota

 • Arnošt

 • Budeč

 • Švehlova

 • Albertov

  b. 

65 Kč / den pro kolej:

 • Větrník

 • Hvězda

 • Ivana Olbrachta

 • Nová kolej

 • Houštka

 • Heyrovského

 • Šafránkův pavilon

  c. 

70 Kč / den pro kolej:

 • 17.listopadu

 • Kajetánka

 • Otava - Jižní město

 • Vltava - Jižní město

 • Hvězda-buňky

 • Bolevecká

  d. 

160 Kč / den pro kolej:

 • Komenského

 • Petrská

 • Hostivař

  e. 

65 Kč / den pro koleje:

 • Na Kotli

 • Jana Palacha

  f. 

266 Kč / den pro apartmány

Tato režijní cena (účtují se vždy bez DPH) je úhradou za ubytování:

 • studentů UK při ubytování do jednoho měsíce ze studijních důvodů

 • osob přijatých ke studiu magisterského nebo prezenčního doktorského studijního programu, jde-li o ubytování na dobu do jednoho měsíce v době prázdnin, je-li toto ubytování řádně odůvodněno

 • účastníků pobytů na UK - aspiranti, stážisti a osoby vykonávající odbornou praxi

 • studentů vysokých škol mimo UK, kteří jsou účastníky výměnných pobytů realizovaných na UK, nebo jsou účastníky jiných studentsých akcí - pokud nejsou ubytováni na pokojích vyčleněných mimo studentskou kapacitu


3. Stanovení dalších cen za ubytování na kolejích UK

Pověřuji tímto ředitele Kolejí a menz, aby v souladu s příslušnými předpisy stanovil výši dalších cen za ubytování na kolejích UK, mimo kolejného a režijní cenu.


V Praze dne 8. září 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám