Opatření rektora UK č. 1/2003

Název:

Změna opatření č. 25/2001

K provedení:

čl. 31 odst. 1 písm. d) Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze)

Účinnost:

11. únor 2003


Změna opatření č. 25/2001


Opatření rektora č. 25/2001 "Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově v Praze" se mění takto:

  1. V čl. IV, v tabulce, se v řádku "Koleje a menzy Praha" zrušuje číslo 20.

  2. V čl. IV, v tabulce, se zrušuje řádek "Koleje a menzy Hradec Králové".

  3. V čl. IV, v textu pod tabulkou označeném "*" se za slova "Agenturu rady vysokých škol" doplňuje text "Nakladatelství Karolinum".V Praze dne 10. února 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám