Opatření rektora UK č. 9/2003+

Název:

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2003

K provedení:

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

19. květen 2003

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2003


Čl. 1 Úvodní ustanovení


  1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů na kolejích UK v Praze, Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Hradci Králové a Plzni v období prázdnin 2003.

  2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

  3. Ubytování na koleji včetně návrhů řešení možných přestupků zajišťuje vedení jednotlivých správ ve spolupráci s kolejními radami (dále "KR").

  4. Prázdninové ubytování začíná dnem 7. července 2003 a končí dnem 15. září 2003. Pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody, bude žadatelům ve vyčleněných kapacitách kolejí umožněna návaznost ubytování. Jedná se zejména o dobu mezi 30.6. a 7.7.2003, pokud měl žadatel povoleno ubytování do 30.6.2003, a dále o dobu mezi 15.9.2003 a termínem nástupu dle zásad ubytování pro školní rok, pokud bylo žadateli přiděleno ubytování na koleji ve šk. roce 2003/04.

  5. Podmínky pro ubytování zahraničních studentů studujících v českém programu jsou stejné jako u českých studentů.


 

Čl. 2 Podávání a vyřizování žádostí


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 3 Kapacity a rezervace

17. listopadu - budova A, Pátkova 3, 182 00 Praha 8

816 lůžek,

Nová kolej, Královická 1425, 250 01 Brandýs n. Labem

40 lůžek,

Hvězda, Zvoníčkova 5, 162 00 Praha 6

500 lůžek,

Na Větrníku, Na Větrníku 1932, 162 00 Praha 6

300 lůžek,

Arnošta z Pardubic, Voršilská 1, 116 43 Praha 1

28 lůžek,

Budeč - budova I, Wenzigova 20, 120 00 Praha 2

42 lůžek (pouze do 29.8.2003),

Budeč - budova II, Wenzigova 20, 120 00 Praha 2

73 lůžek,

Kajetánka, Radimova 12, 160 00 Praha 6

200 lůžek,

Jižní město, Chemická 953-954, 140 00 Praha 4

500 lůžek,

Heyrovského, Heyrovského 5, 301 00 Plzeň

50 lůžek,

Bolevecká, Bolevecká 34, 301 00 Plzeň

100 lůžek,

Na kotli, Na kotli 1147, 502 96 Hradec Králové

320 lůžek.


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 4 Úhrada za ubytování


 


 


 


 

Čl. 5 Závěrečná ustanovení


 V Praze dne 19. května 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám