Opatření rektora UK v roce 2004

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2004

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2004

2/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

16. 2. 2004

3/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 3. 2004

4/2004

Harmonogram akademického roku 2004/2005

Čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2004

5/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 3

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2004

6/2004

Zavedení a používání průkazů zahraničních studentů na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 1 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

1. 4. 2004

7/2004

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2004/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 4. 2004

8/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 4

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

7. 4. 2004

9/2004

Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

1. 5. 2004

10/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 5

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

30. 4. 2004

11/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 5. 2004

12/2004

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 6. 2004

13/2004

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2004

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2004

14/2004

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2004

15/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 7

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

7. 6. 2004

16/2004

Úprava výše cen za ubytování a stravování o DPH

Zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2004

17/2004

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 9. 2004

18/2004

Dislokační opatření v objektu "Buquoy"

-

1. 8. 2004

19/2004

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 9. 2004

20/2004

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005 (2. kolo) a Změna opatření č. 17/2003

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

1. 10. 2004

21/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2004

22/2004

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 11. 2004

23/2004

Provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka

[změněno OR č. 28/2006]

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

1. 11. 2004

24/2004

Stanovení výše kolejného na části koleje Švehlova

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2004

25/2004

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2005
Poslední změna: 10. leden 2024 08:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám