Opatření rektora UK v roce 2004

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000


Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2004

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

23. 2. 2004

2/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

16. 2. 2004

3/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. 3. 2004

4/2004

Harmonogram akademického roku 2004/2005

Čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 6. 2004

5/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 3

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

10. 4. 2004

6/2004

Zavedení a používání průkazů zahraničních studentů na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 1 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

1. 4. 2004

7/2004

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2004/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 4. 2004

8/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 4

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

7. 4. 2004

9/2004

Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003

[zrušeno OR č. 37/2016]

---

1. 5. 2004

10/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 5

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

30. 4. 2004

11/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

5. 5. 2004

12/2004

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. 6. 2004

13/2004

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2004

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

18. 5. 2004

14/2004

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2004

15/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 7

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

7. 6. 2004

16/2004

Úprava výše cen za ubytování a stravování o DPH

Zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

1. 7. 2004

17/2004

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. 9. 2004

18/2004

Dislokační opatření v objektu "Buquoy"

-

1. 8. 2004

19/2004

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 9. 2004

20/2004

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005 (2. kolo) a Změna opatření č. 17/2003

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

1. 10. 2004

21/2004

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 10. 2004

22/2004

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 11. 2004

23/2004

Provádění inventarizací majetku a závazků k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka

[změněno OR č. 28/2006]

§§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění

1. 11. 2004

24/2004

Stanovení výše kolejného na části koleje Švehlova

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. 12. 2004

25/2004

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2005
Poslední změna: 21. leden 2020 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám