Opatření rektora UK č. 16/2004

Název:

Úprava výše cen za ubytování a stravování o DPH

K provedení:

Zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2004


Úprava výše cen za ubytování a stravování o DPH


V souladu se zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a po projednání v Akademickém senátu UK dne 4. června 2004 se od 1. července 2004 upravují ceny za ubytování a stravování ve vysokoškolských kolejích UK a menzách UK takto:


  1. Ceny kolejného za ubytování studentů v kolejích stanovené opatřeními rektora č. 13/2002 a 14/2003 se navyšují o DPH ve výši 5 procent.

  2. Režijní ceny za ubytování studentů a dalších osob v kolejích stanovené opatřením rektora č. 14/2004 se navyšují o DPH ve výši 5 procent.

  3. Ceny za stravování v menzách UK pro studenty stanovené opatřením rektora č. 8/2003 se navyšují o DPH ve výši 19 procent.


Přehled cen kolejného dle bodu 1, přehled režijních cen dle bodu 2 a přehled cen za stravování v menzách dle bodu 3, a to vždy s uvedením ceny bez DPH, výše DPH a celkové ceny s DPH, je uveden v přílohách tohoto opatření.V Praze dne 18. června 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám