Opatření rektora UK č. 2/2004

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 1

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

16. únor 2004


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 1

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství se studijním oborem Ošetřovatelství v presenční formě studia uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotní laborant v presenční formě studia uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Radiologický asistent v presenční formě studia uskutečňovaném 2. lékařskou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 16. červen 2004.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. července 2004 až 31. července 2004.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. září 2004.


V Praze dne 15. února 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám