Opatření rektora UK č. 18/2004

Název:

Dislokační opatření v objektu "Buquoy"

K provedení:

-

Účinnost:

1. srpen 2004


Přidělení nebytových prostor v objektu v Praze 1, čp. 562, Celetná č.20


Za účelem využití nebytových prostor v objektu "Buqoy", Praha 1, čp. 562, Celetná č. 20, (dále jen "objekt Buqoy") pro potřeby Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vydávám toto dislokační opatření:


Čl. 1


Fakultě sociálních věd UK se ke dni účinnosti tohoto opatření přidělují nebytové prostory místnosti č. 0212005, č. dveří 101, ve druhém nadzemním podlaží objektu Buqoy (dále jen "přidělené prostory" a "fakulta").


Čl. 2


Do přidělených prostor přemístí fakulta pracovnu katedry žurnalistiky z prostor místnosti č. 0110008 (část) v prvním nadzemním podlaží objektu Buqoy, které uvolní pro potřeby Správy budov a zařízení UK (dále jen "SBZ").


Čl. 3


Přidělené prostory fakulta převezme od SBZ formou oboustranně podepsaného zápisu, v němž bude popsán jejich stav ke dni převzetí a způsob úhrady služeb s jejich užíváním spojených.


Čl. 4


V přidělených prostorách zajistí fakulta neprodleně dodržování předpisů o požární ochraně, ochraně zdraví při práci a předpisů o bezpečnosti technických zařízení.


Čl.5


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.V Praze dne 12. července 2004

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám