Opatření rektora UK č. 15/2004

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 7

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

7. červen 2004


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 7


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

v doktorském studijním programu Filozofie, studijním oboru filozofie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Pedagogickou fakultou,

ve všech doktorských studijních programech a oborech uskutečňovaných Lékařskou fakultou v Hradci Králové, které byly vyhlášeny v termínu k 1.1.2004.

  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 7. října 2004.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 25. října 2004 až 12. listopadu 2004.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 12. listopadu 2004.


V Praze dne 7. června 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám