Opatření rektora UK č. 4/2004

Název:

Harmonogram akademického roku 2004/2005

K provedení:

Čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červen 2004


Harmonogram akademického roku 2004/2005


  • 4. října 2004 - zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2004/2005

  • 23. prosince 2004 - 2. ledna 2005 - vánoční prázdniny

  • 21. února 2005 - zahájení letního semestru akademického roku 2004/2005

  • 4. července 2005 - 31. srpna 2005 - letní prázdniny

  • 2. října 2005 - konec akademického roku 2004/2005

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 17. ledna 2005 až 18. února 2005 a zkouškové období letního semestru na období 30. května 2005 až 1. července 2005.

V době od 1. září do 30. září 2005 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

Termín rektorského dne je stanoven na středu 11. května 2005.


V Praze dne 3. března 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám