Opatření rektora UK č. 17/2004

Název:

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

20. září 2004


Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze


V souladu s Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze a po projednání v Akademickém senátu UK dne 4. června 2004 s účinností od 20. září 2004 vydávám nový vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích UK, který je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 12. července 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám