Opatření rektora UK č. 14/2004

Název:

Stanovení režijních a dalších cen pro ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 3 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. červenec 2004


Stanovení režijních cen za ubytování na kolejích UK


Na základě kalkulace provedené Kolejemi a menzami UK stanovuji tyto režijní ceny pro ubytování na vysokoškolských kolejích UK:

  a. 

82 Kč / den pro kolej:

 • Jednota

 • Arnošt

 • Budeč

 • Švehlova

  b. 

80 Kč / den pro kolej:

 • Větrník

 • Hvězda

 • Ivana Olbrachta

 • Nová kolej

 • Houštka

 • Heyrovského

 • Šafránkův pavilon

  c. 

82 Kč / den pro kolej:

 • 17.listopadu

 • Kajetánka

 • Kolej Otava - Jižní město

 • Kolej Vltava -?? Jižní město

 • Hvězda-buňky

 • Bolevecká

  d. 

156 Kč / den pro kolej:

 • Komenského

 • Hostivař

  e. 

220 Kč / den pro kolej:

 • Petrská

  f. 

56 Kč / den pro koleje:

 • Na Kotli

 • Jana Palacha

  g. 

280 Kč / den pro apartmány


Tato režijní cena (účtuje se vždy bez DPH) je úhradou za ubytování studentů UK při ubytování do jednoho měsíce ze zvláštních studijních důvodů, nebo v době prázdnin v případech stanovených v opatření č. 13/2004, za ubytování studentů jiných vysokých škol, kteří jsou účastníky výměnných pobytů nebo jiných studentských akcí organizovaných UK a za ubytování účastníků pobytů na Univerzitě Karlově - aspiranti, stážisté a osoby vykonávající odbornou praxi.


V Praze dne 17. května 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám