Opatření rektora UK č. 5/2004

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 3

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

10. duben 2004


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 3

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v navazujícím magisterském studijním programu Filologie se studijním oborem Iberoamerikanistika v prezenční formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou

  • v doktorském studijním programu Filologie se studijním oborem Matematická lingvistika v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Filozofickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 15. srpen.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 15. září 2004 až 25. září 2004.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2004.V Praze dne 31. března 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám