Opatření rektora UK č. 8/2004

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 4

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

7. duben 2004


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 4


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 7. srpen.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 13. září 2004 až 20. září 2004.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2004.


V Praze dne 6. dubna 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám