Opatření rektora UK č. 11/2004

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 6

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

5. květen 2004


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 - dodatek č. 6


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v doktorském studijním programu Dějiny lékařství v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném 1. lékařskou fakultou.

  • v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Dermatovenerologie v kombinované formě studia uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Plzni,

  • v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Gynekologie a porodnictví v kombinované formě studia uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Plzni,

  • v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Chirurgie v kombinované formě studia uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Plzni,

  • v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství se studijním oborem Vnitřní nemoci v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Lékařskou fakultou v Plzni.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 5. září 2004.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 4. října 2004 až 15. října 2004.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 15. října 2004.


V Praze dne 4. května 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám