Opatření rektora UK č. 15/2003

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005

K provedení:

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. říjen 2003


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005

 1. Období pro podání přihlášek ke studiu na Univerzitě Karlově v Praze je limitováno dnem

    a. 

  29. února 2004, pokud jde o bakalářské, navazující magisterské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. dubna 2004, pokud jde o doktorské studijní programy.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na

    a. 

  15. května 2004 až 30. června 2004, pokud jde o kombinovanou formu bakalářských, navazujících magisterských nebo magisterských studijních programů,

    b. 

  1. června 2004 až 30. června 2004, pokud jde o prezenční formu bakalářských, navazujících magisterských nebo magisterských studijních programů,

    c. 

  1. června 2004 až 30. června 2004, pokud jde o doktorské studijní programy.

  Talentová forma přijímací zkoušky může v odůvodněných případech proběhnout i mimo uvedené termíny.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem

    a. 

  15. září 2004, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy,

    b. 

  30. září 2004, pokud jde o doktorské studijní programy a navazující magisterské studijní programy.


V Praze dne 24. září 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám