Opatření rektora UK č. 3/2003

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

24. březen 2003


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 


 


 


 


 


 

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

116 43 Praha 1.


 


 

Čl. 2

Žadatel


 

se vyhoví vždy a nevztahují se na něj omezení odstavce 1.

Čl. 3

Podávání žádostí


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 4

Vyřizování žádostí


 

Výsledek hodnocení bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti.


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 5

Vyřizování námitek


 


 


 

Čl. 6

Nástup na kolej a smlouva


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 7

Rozdělení kapacity pro ubytování


 


 

Čl. 8

Kritéria posuzování žádostí


 


 


 


 

Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které přikládá k žádosti. Žadatel splňující toto kritérium obdrží 1000 bodů.


 


 


 


 


 


 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 10

Harmonogram

žadatel

KaM

Vyšší ročníky

od

- do

dne

1

Podávání žádostí na webu

28.4.

- 16.5.

2

Doručení výtisku žádosti

28.4.

- 21.5.

3

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

26.5.

4

Doplnění neúplných či vadných žádostí

26.5.

- 6.6.

5

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

9.6.

6

Podávání seznamů známek (známky k 27.6.)

16.6.

- 4.7.

7

Přidání informace o chybějících seznamech známek

5.7.

8

Doplnění seznamů známek

5.7.

- 8.7.

9

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

9.7.

10

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

9.7.

11

Vyvěšení výsledků základního kola

11.7.

12

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

11.7.

13

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

11.7.

14

Možnost výběru koleje dle čl. 4 odst. 3 zásad

11.7.

- 15.7.

15

Uzavření rozdělení míst dle čl. 4 odst. 3 zásad (pro kontrolu)

16.7.

16

Zveřejnění výsledků rozdělení míst dle čl. 4 odst. 3 zásad

18.7.

17

Podávání námitek - doručení

18.7.

- 1.8.

18

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

14.8.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

30.6.

- 18.8.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

22.8.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

22.8.

- 27.8.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

28.8.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

1.9.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

4.9.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

4.9.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

4.9.

9

Podávání námitek - doručení

4.9.

- 19.9.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

29.9.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku v přezkumném řízení

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

1.9.

- 22.9.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

25.9.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

25.9.

- 3.10.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

6.10.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

8.10.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

10.10.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

10.10.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

10.10.

9

Podávání námitek - doručení

10.10.

- 24.10.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

31.10.

V Praze dne 21. března 2003

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004

příloha č. 1 - ubytování na kolejích v Hradci Králové

Čl. 1

Úvodní ustanovení


 


 


 


 


 


 

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy Hradec Králové

Na Kotli 1147

502 96 Hradec Králové.

Adresa ubytovací kanceláře je totožná.


 

Čl. 2

Žadatel


 

se vyhoví vždy a nevztahují se na něj omezení odstavce 1.

Čl. 3

Podávání žádostí


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 4

Vyřizování žádostí


 

Výsledek hodnocení bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti.


 


 


 


 

Čl. 5

Vyřizování námitek


 


 


 

Čl. 6

Nástup na kolej a smlouva


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 7

Rozdělení kapacity pro ubytování


 


 

Čl. 8

Kritéria posuzování žádostí


 


 


 


 

Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které přikládá k žádosti. Žadatel splňující toto kritérium obdrží 1000 bodů.


 


 


 


 


 


 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 10

Harmonogram

žadatel

KaM

Vyšší ročníky

od

- do

dne

1

Podávání žádostí na webu

28.4.

- 16.5.

2

Doručení výtisku žádosti

28.4.

- 21.5.

3

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

26.5.

4

Doplnění neúplných či vadných žádostí

26.5.

- 6.6.

5

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

9.6.

6

Podávání seznamů známek (známky k 27.6.)

16.6.

- 4.7.

7

Přidání informace o chybějících seznamech známek

5.7.

8

Doplnění seznamů známek

5.7.

- 8.7.

9

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

9.7.

10

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

9.7.

11

Vyvěšení výsledků základního kola

11.7.

12

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

11.7.

13

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

11.7.

14

Podávání námitek - doručení

18.7.

- 1.8.

15

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

14.8.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

30.6.

- 18.8.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

22.8.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

22.8.

- 27.8.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

28.8.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

1.9.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

4.9.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

4.9.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

4.9.

9

Podávání námitek - doručení

4.9.

- 19.9.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

29.9.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku v přezkumném řízení

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

1.9.

- 22.9.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

25.9.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

25.9.

- 3.10.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

6.10.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

8.10.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

10.10.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

10.10.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

10.10.

9

Podávání námitek - doručení

10.10.

- 24.10.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

31.10.

V Praze dne 21. března 2003

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/2004

příloha č. 2 - ubytování na kolejích v Plzni

Čl. 1

Úvodní ustanovení


 


 


 


 


 


 

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy - 8. správa

Bolevecká 34

301 00 Plzeň.


 

Čl. 2

Žadatel


 

se vyhoví vždy a nevztahují se na něj omezení odstavce 1.

Čl. 3

Podávání žádostí


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 4

Vyřizování žádostí


 

Výsledek hodnocení bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti.


 


 


 


 

Čl. 5

Vyřizování námitek


 


 


 

Čl. 6

Nástup na kolej a smlouva


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 7

Rozdělení kapacity pro ubytování


 


 

Čl. 8

Kritéria posuzování žádostí


 


 


 


 

Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které přikládá k žádosti. Žadatel splňující toto kritérium obdrží 1000 bodů.


 


 


 


 


 


 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 10

Harmonogram

žadatel

KaM

Vyšší ročníky

od

- do

dne

1

Podávání žádostí na webu

28.4.

- 16.5.

2

Doručení výtisku žádosti

28.4.

- 21.5.

3

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

26.5.

4

Doplnění neúplných či vadných žádostí

26.5.

- 6.6.

5

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

9.6.

6

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

9.7.

7

Vyvěšení výsledků základního kola

11.7.

8

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

11.7.

9

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

11.7.

10

Podávání námitek - doručení

18.7.

- 1.8.

11

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

14.8.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

30.6.

- 18.8.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

22.8.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

22.8.

- 27.8.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

28.8.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

1.9.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

4.9.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

4.9.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

4.9.

9

Podávání námitek - doručení

4.9.

- 19.9.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

29.9.

žadatel

KaM

Přijatí do prvního ročníku v přezkumném řízení

od

- do

dne

1

Podávání žádostí - doručení

1.9.

- 22.9.

2

Vyvěšení seznamů podaných žádostí

25.9.

3

Doplnění neúplných či vadných žádostí

25.9.

- 3.10.

4

Aktualizace seznamů řádně podaných žádostí

6.10.

5

Uzavření hodnocení žádostí (pro kontrolu)

8.10.

6

Vyvěšení výsledků základního kola

10.10.

7

Zveřejnění formuláře pro podávání námitek

10.10.

8

Zveřejnění termínů nástupů na koleje

10.10.

9

Podávání námitek - doručení

10.10.

- 24.10.

10

Zveřejnění výsledků řízení o námitkách

31.10.V Praze dne 21. března 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám