Opatření rektora UK č. 21/2011

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2012

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. února 2012Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze  pro rok 2012

1. Priority v jednotlivých oblastech:


  A. 

Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“ a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu,

zvláště pak:

 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou výměnu

 • s prezentací vlastních výsledků výzkumu

Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studia.

  B. 

Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia formou „free movers“

  C. 

Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

  D. 

Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí

zvláště pak:

 • v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2012:

 • v letním semestru:   do 30. března 2012

 • v zimním semestru: do 19. října 2012
V Praze dne 29. prosince 2011
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


. doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám