Opatření rektora UK č. 15/2011

Název:

Vyhlášení 9. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2012)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

10. října 2011Vyhlášení 9. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2012)


Čl. 1

Přihlášky nových projektů


 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2011.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 18. listopadu 2011.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010 a 14/2011.Čl. 2

Žádosti o pokračování projektů


 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 10. října 2011.

 3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 16. ledna 2012.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010 a 14/2011.Čl. 3

Závěrečné zprávy


 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 6. dubna 2012.


V Praze dne 5. října 2011


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

. doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám