Opatření rektora UK č. 12/2011

Název:

Změna Opatření rektora č. 16/2006

K provedení:

Čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené se studiem

Účinnost:

1. října 2011


Změna Opatření rektora č. 16/2006


Čl. 1


 1. Opatření rektora č. 16/2006, Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem, se mění takto:

  1. Dosavadní text pod nadpisem se označuje jako čl. 1.

  2. Za čl. 1 se vkládá nový čl. 2, který zní:

   „Čl. 2

   Na základě písemné žádosti o přezkoumání rozhodnutí bude v celém rozsahu prominut poplatek spojený se studiem stanovený podle § 58 odst. 3 nebo odst. 4 zákona o vysokých školách v případě, že den vzniku poplatkové povinnosti spadá do období po uplynutí maximální doby studia ve smyslu čl. 4 odst. 13 Studijního zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze.“.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2011.


V Praze dne 26. září 2011


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

. doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám