Opatření rektora UK č. 8/2013

Název:

Změna Opatření rektora č. 20/2011

K provedení:

-

Účinnost:

1. června 2013

[zrušeno OR č. 12/2017]


Změna opatření rektora č. 20/2011

  1. Opatření rektora č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, se mění takto:

    V čl. 2 odst. 1 se slova „a magisterských“ nahrazují čárkou a slovy „magisterských a bakalářských“.

  2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze dne 25. dubna 2013.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2013.


V Praze dne 6. května 2013Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám