Opatření rektora UK č. 4/2006

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

23. února 2006

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006

1. Priority v jednotlivých oblastech:

  A. 

Pobyt hostujících profesorů nebo vědeckých pracovníků na UK

- zavedení nové disciplíny na UK

- rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

- působení v rámci několika fakult na UK

- příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  B. 

Vysílání studentů UK do zahraničí

studenti doktorských studijních programů a studenti magisterských studijních programů v prezenční formě, zvláště pak:

- v návaznosti na reciprocitu

- s ohledem na dlouhodobou perspektivu výměny

- s prezentací vlastních výsledků výzkumu

  C. 

Studium zahraničních studentů na UK

- studenti doktorských studijních programů v prezenční formě

- v návaznosti na reciprocitu


Vysílání akademických pracovníků UK do zahraničí jen ve výjimečných případech – nepatří mezi priority.


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2006:

  • v letním semestru:do 31. března 2006

  • v zimním semestru:do 18. října 2006


V Praze dne 22. února 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 4/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám