Opatření rektora UK č. 9/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 4

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

10. duben 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 4


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v bakalářském studijním programu Teologie se studijním oborem Teologie křesťanských tradic v prezenční formě studia uskutečňovaném Evangelickou teologickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Náboženské nauky v kombinované formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury se studijním oborem Dějiny křesťanského umění v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Katolická teologie v prezenční formě studia uskutečňovaném Katolickou teologickou fakultou

  • v magisterském studijním programu Teologie se studijním oborem Evangelická teologie jednooborová v prezenční formě studia uskutečňovaném Evangelickou teologickou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 10. srpna 2006.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 10. září až 22. září 2006.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2006.V Praze dne 7. dubna 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 9/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám