Opatření rektora UK č. 27/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 1

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. prosinec 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 1

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v bakalářském studijním programu Geologie se studijním oborem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) v prezenční formě studia uskutečňovaném Přírodovědeckou fakultou


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 31. března 2007.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. června až 30. června 2007.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007.


V Praze dne 30. listopadu 2006


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 27/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám