Opatření rektora UK č. 5/2006

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. březen 2006


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.

Univerzita Karlova je na základě rozhodnutí MŠMT ČR čj.34 935/98-14 ze dne 29.1.1999 o přechodu nemovitého majetku státu do vlastnictví veřejné vysoké školy Univerzity Karlovy vlastníkem objektu bývalé menzy Větrník v Praze 6, čp. 2034, ul. Na Větrníku č.1, na stavební parcele č. 3540/3 v k.ú. Břevnov. Obě tyto nemovitosti byly svěřeny Opatřením rektora ke správě nemovitého majetku ze dne 23.3.2001 č. 6a/2001 do správy univerzitní součásti Koleje a menzy.

II.

Nemovitý majetek uvedený v čl. I se tímto opatřením vyjímá ze správy Kolejí a menz a svěřuje se do správy Právnické fakulty k plnění jejích úkolů v oblastech vzdělávací a vědecké činnosti. Fakultě se ukládá nevyužívat ani nepronajímat dosud nepronajaté prostory v těchto nemovitostech k činnosti komerční.

III.

Tímto opatřením se mění dosavadní opatření rektora ke správě nemovitého majetku takto:

  a. 

v opatření rektora č. 6a/2001 se vypouští v příloze na stránce 1 uvedená položka č. 25 týkající se objektu v Praze 6, ul. Na Větrníku 1, čp.2034 a stavební parcely č. 3540/3 v k.ú. Břevnov,

  b. 

v opatření rektora ke správě nemovitého majetku ze dne 31.5.1999, které svěřuje univerzitní nemovitostí do správy Právnické fakulty, se doplňuje v příloze pod dosavadní text další řádek tohoto znění:

"Praha Praha 6 Břevnov objekt a pozemek Na Větrníku 3540/3 2034".

IV.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 bod 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu Právnické fakulty ze dne 19.5.2005 a po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 3.2.2006 ke změnám ve správě nemovitého majetku UK tímto opatřením prováděným.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2006.


V Praze dne 23. února 2006


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

Opatření rektora UK č. 5/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám