Opatření rektora UK č. 16/2006

Název:

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

K provedení:

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

22. květen 2006


Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

Žádosti studenta o poskytnutí úlevy na poplatku spojeného se studiem uvedeného v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. poplatku podle čl. 1 odst. 2 písm. a) přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze) bude vždy alespoň zčásti vyhověno.

Vyměřený poplatek bude se zřetelem k ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy č. 6 Statutu UK prominut ke dni splatnosti poplatku za předpokladu, že student studium v daném studijním programu nejpozději do termínu splatnosti poplatku řádně ukončí absolvováním, tj. nejpozději v den splatnosti poplatku vykoná poslední část státní závěrečné zkoušky.

Tímto není dotčena možnost z relevantního a řádně doloženého důvodu vyměřený poplatek úplně prominout, snížit nebo odložit termín jeho splatnosti.

Toto opatření se vydává s cílem zmírnit poplatkovou povinnost a částečně odstranit tvrdost zákona, která nastala v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách č. 552/2005 Sb., která neumožňuje alikvotní část zaplaceného poplatku studentovi vrátit tehdy, jestliže v období, na který poplatek uhradil, studium řádně dokončí.


V Praze dne 19. května 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 16/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám