Opatření rektora UK č. 29/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 2

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. ledna 2007


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 2

Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v navazujícím magisterském studijním programu Politologie se studijním oborem Bezpečnostní studia v prezenční formě studia uskutečňovaném Fakultou sociálních věd.


  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 30. dubna 2007.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. června až 30. června 2007.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2007.


V Praze dne 29. prosince 2006


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 29/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám