Opatření rektora UK č. 13/2006

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 6

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

5. květen 2006


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 - dodatek č. 6


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu:

  • v doktorském studijním programu Kinantropologie se studijním oborem Kinantropologie v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou tělesné výchovy a sportu

  • v doktorském studijním programu Biomechanika v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Fakultou tělesné výchovy a sportu

  1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 5. září 2006.

  2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 5. října až 15. října 2006.

  3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 16. října 2006.


V Praze dne 3. května 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor

Opatření rektora UK č. 13/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám