Opatření rektora UK č. 4/2009

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 5

K provedení:

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

Účinnost:

1. březen 2009Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 - dodatek č. 5


Tento harmonogram se týká přijímacího řízení ke studiu


 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Evropské právo v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Finanční právo a finanční věda v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Mezinárodní právo v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Obchodní právo v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Právní dějiny a římské právo v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Právo životního prostředí v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Správní právo a správní věda v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Teorie, filozofie a sociologie práva v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Trestní právo, kriminologie a kriminalistika v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou

 • v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy se studijním oborem Ústavní právo a státověda v prezenční a kombinované formě studia uskutečňovaném Právnickou fakultou


 1. Lhůtu pro podání přihlášek ke studiu stanovuji na 30. června 2009.

 2. Období pro ověřování podmínek k přijetí v řádných termínech (konání přijímacích zkoušek v řádných termínech) stanovuji na 1. září 2009 až 10. září 2009.

 3. Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení, diplom) je limitováno dnem 25. září 2009.


V Praze dne 24. února 2009

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám