Opatření rektora UK č. 37/2009

Název:

Vyhlášení 1. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2010)

K provedení:

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

Účinnost:

30. listopad 2009


Vyhlášení 1. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2010)Čl. 1

Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. Projekty specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen "Soutěž SVV", "UK") se v roce 2010 vyhlašují dnem 1. ledna 2010.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na  "http://www.cuni.cz", sekce "Věda a výzkum/Projekty SVV". Přihlášky se doručují na adresu rektorátu a označují se textem "Soutěž SVV".

  3. Přihlášky projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem vyhlášení soutěže.

  4. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 31. prosince 2009 a musí připadnout na období po 1. únoru 2010.

  5. Lhůta pro podání přihlášek projektů na rektorát se stanovuje na 15. únor 2010.Čl. 2

Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 6 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 15. března 2010.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3

Závěrečné zprávy

  1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na "http://www.cuni.cz", sekce "Věda a výzkum/Projekty SVV".

  2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát se stanovuje na 28. leden 2011.


V Praze dne 30. listopadu 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

 rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám