Opatření rektora UK č. 21/2014

Název:

Změna Opatření rektora č. 31/2009

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2014


[zrušeno OR č. 33/2017]


Změna Opatření rektora č. 31/2009

Čl. 1

Opatření rektora č. 31/2009 „Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově“, ve znění opatření rektora č. 15/2014, se mění takto:


  1. V čl. 2 odst. 1 písmeno b) zní: „b) výše jeho celkového pracovního úvazku na univerzitě, včetně případného úvazku ve fakultní nemocnici, činí a nejméně jeden rok činila 0,7;“.

  2. V čl. 2 odst. 3 se slovo „startovního“ nahrazuje slovem „startovacího“.

  3. V čl. 3 odst. 1 se slovo „startovních“ nahrazuje slovem „startovacích“.


Čl. 2

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2014.

V Praze dne 26. června 2014


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám